Medlemskap

Medlemskapet er personlig

MEDLEMSKAP

Trondheim Sjøbadeforening er en medlemsforening. Sjøbadet har nå (august 2021) 450 medlemmer.

Det foretas ikke noe fast opptak av nye medlemmer, men det forelå en mulighet å søke opptak gjennom loddtrekning via Hoopla, en påmelding som utgikk 29.08.2021.

Loddtrekning av 34 nye medlemskap ble utført digitalt etter utløpt frist. Styrets medlemmer var tilstede  som vitner og alle de heldige vinnerne har motatt melding.

Vi gratulerer de helidge vinnerne og ønsker dere velkommen som medlemmer av Sjøbadet i Trondheim.

Regeler for bruk av Sjøbadet

Medlemmer har ikke anledning til å ta med ikke-medlemmer inn på Sjøbadet.

På sommeren, mellom juni og august, er Sjøbadet åpent for alle - medlemmer og ikke-medlemmer når sola skinner eller når temperaturen er 15 grader eller mer mellom 12-18. 

Sjekk sjøbadets facebookside for åpningstider og forhold. 

Det vil som hovedregel ikke være badstue i sommersesongen. 

OBS: Årskortet er gyldig fra 1. mai til 30. april . 

Årsmedlemskapet på Sjøbadet koster

900 kr for voksen - 700 kr for student/barn - honnør (kr 800)

Årsmedlemskapet gjelder fra 1/5 til 30/4 hvert år.

NØKKELARMBÅND

Sjøbadet har nå et elektronisk låssytem. Du kan lese her om hvordan få tilgang til elektronisk brikke som medlem. 

Armbåndet leveres tilbake ved opphørt medlemskap. 

UTMELDING

Man melder seg ut ved å sende en e-post til styret@sjobadet.no innen utgangen av mars måned gjeldende år

REGLER.

Det forventes av hvert enkelt medlem at han/hun behandler andre medlemmer med respekt og likeverd, og bidrar til å skape trivsel og holde stedet rent og ordentlig.

Det forventes også at man av og til bidrar på eventuelle dugnader. Det er ikke tillatt å nyte alkohol/rusmidler. Overtredelse medfører bortvisning.