Medlemskap

Medlemskapet er personlig

MEDLEMSKAP

24.07.2020 

Viktig beskjed til dere som har stått på venteliste for å bli medlem siden i 2019 sommer/høst: 23.07.2020 ble det sendt en e-post til deg med tilbud om medlemskap. Alle 88 som står på ventelista har nå fått tilbud. Dersom tilbudet ikke bekreftes gjennom innbetalingen av kontingent, vil tilbudet bortfalle. Derfor viktig at du er klar over at tilbudet nå har blitt sendt

Til alle dere andre som ønsker å bli medlem: Vi vet dessverre ennå ikke når neste mulighet for å bli medlem vil komme. Men når tiden kommer, vil vi kunngjøre det i forkant både på Facebook og på web-sidene våre, slik at alle kan få mulighet til å melde sin interesse.

Trondheim Sjøbadeforening er en medlemsforening.

 

Medlemmer har ikke anledning til å ta med ikke-medlemmer inn på Sjøbadet.

 

Sjøbadet har for tiden ingen ledige medlemsplasser.  Vi tar heller ikke inn folk på venteliste.

På sommeren, mellom juni og august, er Sjøbadet åpent for alle - medlemmer og ikke-medlemmer når sola skinner eller når temperaturen er 15 grader eller mer mellom 12-18. 

Sjekk sjøbadets facebookside for åpningstider og forhold. 

Det vil som hovedregel ikke være badstue i sommersesongen. 

OBS: Årskortet er gyldig fra 1. mai til 30. april . 

NØKKELARMBÅND

Sjøbadet har nå et elektronisk låssytem. Du kan lese her om hvordan få tilgang til elektronisk brikke som medlem. 

Armbåndet leveres tilbake ved opphørt medlemskap. 

UTMELDING

Man melder seg ut ved å sende en e-post til styret@sjobadet.no innen utgangen av mars måned gjeldende år

REGLER.

Det forventes av hvert enkelt medlem at han/hun behandler andre medlemmer med respekt og likeverd, og bidrar til å skape trivsel og holde stedet rent og ordentlig.

Det forventes også at man av og til bidrar på eventuelle dugnader. Det er ikke tillatt å nyte alkohol/rusmidler i åpningstiden. Overtredelse medfører bortvisning. 

© 2018 by Sjøbadet  Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon