top of page

Medlemskap

Medlemskapet er personlig

MEDLEMSKAP

Trondheim Sjøbadeforening er en medlemsforening. Sjøbadet har 500 medlemmer. Det ble tatt opp nye medlemmer 

høsten 2022 og neste opptak vil først bli vurdert til tidligst sommeren 2023. Dessverre har Sjøbadet ingen venteliste, 

medlemskap vil komme til å skje ved loddtrekning og annonseres på hjemmesiden etter sommeren. 

Sjøbadet er en ideell forening og drives av frivillighet. Vi har ingen fast ansatte og begrenset kapasitet til å besvare spørsmål. Utover å følge Sjøbadets regler, stilles det ingen krav til våre medlemmer. Men vi ønsker engasjerte medlemmer som liker å bade og som er villige til å ta et tak for foreningen når det trengs. Les mer om medlemskap, priser etc. på FAQ-siden på www.sjobadet.no.

Besøk av Sjøbadet for ikke-medlemmer:

I sommersesongen ved godvær vil Sjøbadet være åpent for publikum mot inngangsbillett fra klokka 12.00 - 18.00.

Hver siste helg i måneden arrangeres folkebad og Sjøbadets bade- og badstuanlegg vil være åpent for publikum.

Oppdatert info og påmelding via Sjøbadets Facebook-side.

Regeler for bruk av Sjøbadet

Medlemmer har ikke anledning til å ta med ikke-medlemmer inn på Sjøbadet.

På sommeren, mellom juni og august, er Sjøbadet åpent for alle - medlemmer og ikke-medlemmer når sola skinner eller når temperaturen er 15 grader eller mer mellom 12-18. 

Sjekk sjøbadets Facebook side for åpningstider og forhold. 

Det vil som hovedregel ikke være badstue i sommersesongen. 

OBS: Årskortet er gyldig fra 1. mai til 30. april . 

Årsmedlemskapet på Sjøbadet koster

Kr. 1000,- for voksen

Kr. 800,- for honnør, student og barn

Årsmedlemskapet gjelder fra 1/5 til 30/4 hvert år.

NØKKELARMBÅND

Sjøbadet har nå et elektronisk låssytem. Du kan lese her om hvordan få tilgang til elektronisk brikke som medlem. 

Armbåndet leveres tilbake ved opphørt medlemskap. 

UTMELDING

Man melder seg ut ved å sende en e-post til styret@sjobadet.no innen utgangen av mars måned gjeldende år

REGLER.

Det forventes av hvert enkelt medlem at han/hun behandler andre medlemmer med respekt og likeverd, og bidrar til å skape trivsel og holde stedet rent og ordentlig.

Det forventes også at man av og til bidrar på eventuelle dugnader. Det er ikke tillatt å nyte alkohol/rusmidler. Overtredelse medfører bortvisning. 

bottom of page