top of page

Medlemskap

Sjøbadet er en medlemsorganisasjon, og nye medlemsskap tildeles ved loddtrekning. Neste mulighet kommer i august 2024.

Info om loddtrekningen legges ut på nettsiden på vår Facebookside i august 2024.

Styret deler ikke ut nye medlemskap utenfor loddtrekningen. Det er ikke mulig å stå på venteliste.

 

Det kreves medlemsskap for bruk av Sjøbadet i vintersesongen 1. september til 31. mai, med unntak av annonserte dager da det arrangeres "Folkebad" og ved avtalt UTLEIE.

 

I sommersesongen 1. juni til 31. august er anlegget åpent for allmenheten.

 

Oppdateringer om badetilbudet,  badstutilbudet og medlemsskap legges ut på vår Facebookside.

Trondheim Sjøbadeforening Sjøbadet er en ideell forening og drives av frivillighet. Sjøbadet har i dag ca 550 medlemmer. Vi har ingen fast ansatte.

 

Alle medlemmer er likeverdige. Vi ønsker engasjerte medlemmer som liker å bade og som er villige til å ta et tak for foreningen når det trengs. Det forventes av hvert enkelt medlem at Sjøbadets regler overholdes, at man behandler andre medlemmer og besøkende med respekt og likeverd, og bidrar til å skape trivsel og holde stedet rent og ordentlig. Det forventes også at man av og til bidrar på dugnader. Det er ikke tillatt å nyte alkohol/rusmidler. Overtredelse kan medføre bortvisning.

Medlemsskapet er personlig, og medlemmer har ikke anledning til å ta med ikke-medlemmer inn på Sjøbadet med unntak av en gjest per uke mot betaling.

Årsmedlemskapet på Sjøbadet koster for sesongen 2023-2024

Kr. 1200,- for voksen

Kr. 900,- for honnør, student og barn

Årsmedlemskapet gjelder fra 1/5 til 30/4 hvert år.

Med få unntak kan medlemmer komme og gå og bade som de vil 24/7. Også under folkebad og utleie, men man bør prøve å unngå trengsel i garderobene. For bruk av badstua gjelder egne regler.

Utmelding

Man melder seg ut ved å sende en e-post til styret@sjobadet.no innen utgangen av mars måned gjeldende år. Armbåndet leveres tilbake ved opphørt medlemskap.

Medlemskapet er personlig

bottom of page