Medlemskap

Medlemskapet er personlig

MEDLEMSKAP

Trondheim Sjøbadeforening er en medlemsforening. Sjøbadet har 450 medlemmer, og høsten 2022 vil medlemsmassen økes med 50 personer. Dette vil gjøres ved en loddtrekning, der påmelding allerede starter 22. august 2022.

På grunn av utmeldinger for kommende sesong, vil det faktisk være 100 som kan være blant de heldige vinnerne.

Info om påmelding:

Interesserte kan melde seg via Hoopla:

 

https://trondheimsjobadet.hoopla.no/sales/event/4228132768. Det koster ingenting å melde seg på loddtrekningen. Hoopla sender deg bekreftelse når påmeldingen er gjennomført korrekt.

Medlemskap i Sjøbadet er personlig og kan ikke overføres til andre. Dette gjelder også loddtrekningen. Den som står oppført som vinner får tilbud om medlemskap. Det er derfor ingen vits i å melde seg på flere ganger eller bruke venner og familie for å øke sjansen for å få medlemskap. Vi "vasker bort" doble påmeldinger før trekning. Ingen prioriteres foran andre. Vi tar ikke hensyn til alder, familie, vennskap, behov etc. Det har altså ingen hensikt å sende oss e-post om hvorfor du har fortjent medlemskap mer enn andre.

Sjøbadet er en ideell forening og drives av frivillighet. Vi har ingen fast ansatte og begrenset kapasitet til å besvare spørsmål. Utover å følge Sjøbadets regler, stilles det ingen krav til våre medlemmer. Men vi ønsker engasjerte medlemmer som liker å bade og som er villige til å ta et tak for foreningen når det trengs. Les mer om medlemskap, priser etc. på FAQ-siden på www.sjobadet.no.

Tidsplanen er:

- Påmeldingsperiode mandag 22/8 - søndag 4/9. Dette gjøres via Hoopla, se lenke ovenfor.

-Mandag 5/9 – Elektronisk loddtrekning gjennomført av to styremedlemmer.

-Mandag 5/9 – Det sendes e-post til vinnerne med informasjon vedrørende betaling. Det offentliggjøres ikke navn på vinnerne.

- Tirsdag 6/9 – Det informeres på Sjøbadets facebook-side https://www.facebook.com/Sj%C3%B8badet-437727416302914/ at trekning er utført og at vinnerne har fått e-post.

- Mandag 12/9 – Betalingsfrist for nytt medlemskap. Denne må overholdes for å beholde plassen.

- Medio september - Utdeling av nøkkelarmbånd til nye medlemmer som har betalt.

Besøk av Sjøbadet for ikke-medlemmer:

I sommersesongen ved godvær vil Sjøbadet være åpent for publikum mot inngangsbillett.

Hver siste helg i måneden arrangeres folkebad og Sjøbadets bade- og badstuanlegg vil være åpent for publikum.

Oppdatert info og påmelding via Sjøbadets Facebook-side.

Regeler for bruk av Sjøbadet

Medlemmer har ikke anledning til å ta med ikke-medlemmer inn på Sjøbadet.

På sommeren, mellom juni og august, er Sjøbadet åpent for alle - medlemmer og ikke-medlemmer når sola skinner eller når temperaturen er 15 grader eller mer mellom 12-18. 

Sjekk sjøbadets Facebook side for åpningstider og forhold. 

Det vil som hovedregel ikke være badstue i sommersesongen. 

OBS: Årskortet er gyldig fra 1. mai til 30. april . 

Årsmedlemskapet på Sjøbadet koster

Kr. 1000,- for voksen

Kr. 800,- for honnør, student og barn

Årsmedlemskapet gjelder fra 1/5 til 30/4 hvert år.

NØKKELARMBÅND

Sjøbadet har nå et elektronisk låssytem. Du kan lese her om hvordan få tilgang til elektronisk brikke som medlem. 

Armbåndet leveres tilbake ved opphørt medlemskap. 

UTMELDING

Man melder seg ut ved å sende en e-post til styret@sjobadet.no innen utgangen av mars måned gjeldende år

REGLER.

Det forventes av hvert enkelt medlem at han/hun behandler andre medlemmer med respekt og likeverd, og bidrar til å skape trivsel og holde stedet rent og ordentlig.

Det forventes også at man av og til bidrar på eventuelle dugnader. Det er ikke tillatt å nyte alkohol/rusmidler. Overtredelse medfører bortvisning.