top of page

historikk

Sjøbadet.JPG


 To menn sto bak opprettelsen av Aktieselskabet "Søbadeindretningen i Trondhjem anno 1858", nemlig Svend Mosling og Wilhelm Gottlieb Roll(hvis etterkommere fortsatt bruker badet).

Mange av byens bemidlede borgere tegnet aksjer i det nye, planlagte selskapet på et møte 4. mars 1858. Beliggenheten av det permanente sjøbadet ble på utsiden av en molo som lå overfor Ravnkloa. Badet sto ferdig i 1860, og det var høytidelig åpning 1. mai. 


I begynnelsen var sjøbadet forbeholdt menn, men etter hvert fikk elever ved 3 av byens skoler også adgang noen timer daglig. Kvinner fikk senere adgang et par timer om dagen, når det ikke var menn til stede. Det var ikke før i 1927, at damene endelig fikk egen avdeling!


Virksomheten på moloen overfor Ravnkloa opphørte i 1879 i forbindelse med byggingen av Brattøra. Sjøbadet gjenoppstod imidlertid allerede året etter på dagens område, takket være badets beskytter Stadsingeniør Dahl. 
 

De første isbaderne fant veien til Sjøbadet i mellomkrigsårene, og vi har mange medlemmer som fortsatt holder på med denne helsebringende "idretten".


Besøkstallet har variert enormt gjennom årtiene. Rekorden var i sommeren 1930, med intet mindre enn 27.500 badende gjester!


Sjøbadet er naturligvis ikke lengre et aktieselskap, men bare en liten forening. Den nåværende bygningsmassen er ny fra 2011, med oppdaterte, men enkle fasiliteter. 

Badstua ble bygget til på herresiden og tatt i bruk i 2017.

bottom of page