01T1LTeQHL.jpg

kontakt oss

Styret kan kontaktes på epost: 

styret@sjobadet.no


Dette er styret 2021/2022

Styreleder: 

Rune Samdal    
tlf 950 61 990

Medlem:

Maria Reitan 

Sekretær: 

 

Styremedlem:

Gorm Johansen
 

Styremedlem:

Sunniva Hovde

Varamedlem:

Tormod Rognes


Varamedlem:
Berit Juul

St.Olavspir, Trondheim