top of page

Vedtekter og Regler

Se også egen fane merket "FAQ" (Frequently Asked Questions).

Varslingsrutinen skal justeres etter at et kontrollutvalg ble valgt på årsmøtet i 2023. Prinsippene vil være de samme, men styrets rolle blir erstattet av kontrollutvalget.

bottom of page