top of page

Sjøbadet er en frivillig forening drevet for og av medlemmene. Det kan ta noe tid før vi svarer på henvendelser. Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her på hjemmesiden, kan du sende en mail til styret@sjobadet.no

Betalingsinformasjon

Jeg er ikke medlem men har vært med et medlem til Sjøbadet. Hvordan betaler jeg for mitt besøk?

Betaling foregår via Vipps. Vippsnummer: 133862 "Sjøbadet i Trondheim  Kiosk" og velg produkt der. 

Hvordan kan jeg bli medlem

Sjøbadet er en ideell forening og drives av frivillighet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn alle som ønsker å bli medlem. Vi har ingen venteliste. Nye medlemmer tas opp om høsten basert på loddtrekning. Loddtrekningen og regler for denne annonseres på vår Facebookside medio august med 1-2 ukers påmeldingsperiode for loddtrekningen. Det har ingen hensikt å skrive epost om hvorfor akkurat du fortjener å bli medlem, vi behandler alle likt. Priser med mer er beskrevet under fanen "MEDLEMSKAP".

Kan jeg bade eller bruke badstua uten å være medlem?

Sjøbadets ønsker å legge til rette for at også ikke-medlemmer kan nyte godt av dette fantastiske stedet. Sjøbadet er åpent for ikke-medlemmer på godværsdager om sommeren. I vintersesongen (1. september – 31. mai) arrangeres det åpent folkebad. Arrangement med informasjon om påmelding og priser annonseres på Facebook noen dager i forkant av arrangementene.

Det er mulig for medlemmer å ta med seg en venn på badstu. Ved påmeldingsbadstu må gjesten bli booket billett for via Hoopla. På andre badstuer skal gjesten betale med Vipps senest ved ankomst på Sjøbadet. Kostnad er kr. 120,-, som vippses til: 133862

Kan vi leie Sjøbadet eller badstua?

Ikke i sommersesongen, men i vintersesongen kan badstua leies på mandag ettermiddag og lørdag formiddag, både av medlemmer og ikke-medlemmer. "Fremleie" eller arrangement i vinnings hensikt er ikke tillatt. Prisen for leie av badstua er minimum 1000 NOK/time for medlemmer, og 1500 NOK/time for ikke-medlemmer, samt 100 NOK/time per antall deltagere utover 10 personer. For eksempelvis fire personer hvor en er medlem er altså prisen 1000 NOK/time, for 12 personer er prisen 1200 NOK/time etc. For kun bading er prisen for leie av Sjøbadet minimum 500 NOK/time samt 50 NOK per deltager utover 5 personer.

Henvendelser om utleie sendes til styret@sjobadet.no og merkes med UTLEIE. Vi er en forening drevet av frivillige, og søknader må sendes i god tid for at den skal kunne behandles før det ønskede tidspunkt.

Er det lov å fotografere?

All fotografering av personer, krever samtykke fra alle som vises på bildet. Overtredelse kan medføre bortvisning og i verste fall politianmeldelse.

Er det lov å ha med hund?

Hunder kan dessverre ikke være med inn på Sjøbadet når Sjøbadet holder åpent for publikum om sommeren.

Er det lov å bade naken?

Sjøbadet er ikke et naturiststed. Det er lov å solbade naken på henholdsvis herre- og dameavdelingen. Når Sjøbadet holder åpnet for publikum skal man ha badetøy på fellesområdet og bade med badetøy. Ellers skal man være tildekket på fellesområdet frem til badetrappa. Man skal ikke oppholde seg naken på badeflåta.

Ubehagelige situasjoner, hva gjør jeg?

Vi ønsker at alle skal ha trygge gode opplevelser på Sjøbadet. Dersom du opplever noe ubehagelig kan du ta kontakt med vertskapet i åpningstiden eller med badstuverten utenom åpningstiden. Sjøbadet har egne varslingsrutiner som kan benyttes. Se egen fane "OM SJØBADET / Vedtekter-Regler".

bottom of page