top of page

Åpningstid OG PRISER

Sjøbadet er åpent for medlemmer hele året. Styret sender ut epost til medlemmer hver søndag med ukens åpningstider og badstuetilbud.

 

Sjøbadet er ellers åpent for ikke-medlemmer avhengig av sesong.

ÅPNINGSTIDER SOMMERSESONGEN

1. juni til 31. august

Sjøbadet er som hovedregel åpent for publikum i sommersesongen.

Se Facebook-rubrikk på forsiden og følg vår Facebookside for informasjon om når badet er åpent og under hvilke betingelser.

Alle godværsdager* fra kl. 12.00-18.00

Billettpriser: Voksne kr.                     80,-

                       Barn/student               40,-

*Med godværsdag mener vi alle soldager, og alle andre dager hvis temperaturen er over 15 grader og det ikke regner. På gråværsdager arrangeres det badstuøkter. Informasjon om dette publiseres på morgenen når badet åpner gjennom sommersesongen.

 

Gjestebesøk for bading sammen med medlem utenfor åpningstid  40,-

ÅPNINGSTIDER VINTERSESONGEN

1. september til 31. mai

Sjøbadet åpent for medlemmer.

Sjøbadet arrangerer også åpne "Folkebad" med tilbud om bading og bruk av badstua for publikum gjennom hele vintersesongen. Tilbudet varierer fra uke til uke og annonseres på våre facebooksider

Billettpriser: Gjestebesøk kun bad    40,-

 Gjestebesøk badstu     120,-

bottom of page